Our Principles

Bizim için müşteri memnuniyetinin temelinde "Mutlu Çalışanlar" vardır. Bu doğrultuda;

  • Değişen ihtiyaçlarımız doğrultusunda süreç ve pozisyonları dinamik tutarız.
  • Rotasyon ve terfilerle çalışanlarımıza kariyer imkânı sunarız.
  • Piyasa ile uyumlu adil bir ücret yapısı oluştururuz.
  • Çalışanlarımıza uzun vadeli işbirliğimiz ile güven veririz.
  • Pozisyonlara göre eğitimler düzenleyip, çalışanlarımızın verimliliklerini artırıp, kişisel gelişimlerine katkıda bulunuruz.
  • Çalışanlarımızın düşünce ve görüşlerine değer veririz.
  • Katılımcı ve şeffaf bir yönetim hizmeti sunarız.
  • İş görenlerimizin güvenli bir ortamda çalışması için gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alırız.
  • Sosyal etkinliklerimiz ile çalışanların ve ailelerinin kaynaşmalarını sağlar. Aramızda güçlü bir bağ kurarız.